ΕΠΤΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 

  1. Αντίληψη- παρατήρηση
  2. Ευκινησία – επιδεξιότητα
  3. Σωματική ενότητα
  4. Ισορροπία
  5. Εγρήγορση -επίγνωση
  6. Συγχρονισμός κινήσεων
  7. Μαχητικότητα