Πρόγραμμα

Wu Yongchunquan  Academy  Tode

πρόγραμμα σχολής  Χάλκης 2  Νέα Φιλαδέλφεια

 
Sifu Antonios Pantelias
Member of – International Taijiquan & Shaolin Wushu Association – World Traditional Wushu Association- World Wing
Chun Union – Ving Tsun Athletic Association – Changchun Wushu Research 

             


Ιδιαίτερα μαθήματα κατόπιν συνεννόησης 

 Sifu  Αντώνιος Παντελιάς  Τηλ. 6944280043  2110111485